ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Dzień adaptacyjny w grupie 6 Kraina Misia Ruperta

Dzień adaptacyjny w grupie 6 Kraina Misia Ruperta odbędzie się 27.08.2021.W związku z obostrzeniami spotkanie z dziećmi i ich rodzicami odbędzie się w dwóch turach. O godzinach spotkania rodzice powiadomieni zostaną telefonicznie.