ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Ekologia

Ekologia – to kolejny ważny obszar w naszej pracy. Aktywnie, poprzez działanie edukujemy dzieci. Bierzemy czynny udział w Sprzątaniu świata, obchodach  Święta Ziemi, Marszach ekologicznych. Organizujemy spotkania z kompetentnymi
w tej sprawie ludźmi. Uczestniczymy corocznie
w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Teatrzyków Ekologicznych. Uczestniczymy w konkursach ekologicznych, aktywnie zbieramy makulaturę.