ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

JA PRZEDSZKOLAK DZIELNY BĘDĘ ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY

We wtorek 9 listopada  w  grupie I „Krainie Kubusia Puchatka” i w dniu 10 listopada w grupie VI  „Kraina Misia Ruperta” odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Podczas uroczystości maluchy swoim zaangażowaniem i zachowaniem potwierdziły, że dobrze czują się w przedszkolu. Zaprezentowały piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do tej pory. Perfekcyjnie opanowały powierzone im role. Były uśmiechnięte, chętnie prezentowały się na scenie. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie i głośno przyrzekały, jakimi to dzielnymi, uśmiechniętymi przedszkolakami będą. Po wygłoszeniu przez dzieci przysięgi, Pani dyrektor Agnieszka Kowalska pasowała je na przedszkolaków gratulując wspaniałego występu. Każde dziecko otrzymało dyplom oznaczający przynależność do grona przedszkolaków, Medal Przedszkolaka oraz słodką niespodziankę. To miłe spotkanie zakończyło się zasłużonymi brawami. Nowo pasowanym przedszkolakom życzymy wielu sukcesów, nowych przyjaźni  i samych radosnych chwil spędzonych                                    w przedszkolu.