ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Język ojczysty

Język ojczysty – trudno podać liczbę wyrecytowanych wierszy, poznanych opowiadań, baśni i historyjek obrazkowych. Są ich setki, a może tysiące… Wybiórcze fotografie ukazują jak atrakcyjne są spotkania dzieci z literaturą: konkurs recytatorski, teatrzyk
w wykonaniu dzieci, teatrzyk w wykonaniu profesjonalnych aktorów.
 
Należy tu również podkreślić naszą dbałość o bliskość
dziecka z książką. Uczestniczymy aktywnie
w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Propagujemy, poprzez różnorodne formy aktywności, głośne czytanie  dzieciom, wskazujemy na jego ogromny wpływ na kształtowanie się osobowości małego dziecka.