ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Nasze Przedszkole w dniu 21 listopada brało udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF- to wydarzenie, jednoczy wszystkie dzieci na świecie. Polska odegrała szczególną rolę w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka- była inicjatorem uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W ramach tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko. Oglądały animacje oraz plansze o prawach dzieci. Wykonały prace plastyczne przedstawiające konkretne artykuły Konwencji o prawach dziecka. Kolorowały swoje prawa, tworzyły wspólne plakaty. Bawiły się przy muzyce z rekwizytami w kolorze niebieskim. Z inicjatywy dzieci powstały tarcze chroniące ich prawa.

Joanna Krajewska

Ewelina- Bonus Chludzińska