ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Muzyka

Muzyka- rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania taneczne i wokalne naszych wychowanków. Zachęcamy ich do czynnego udziału w zabawach, konkursach, pokazach. Corocznie uczestniczymy w międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Przedszkolnej oraz innych proponowanych przez inne placówki. Od trzech lat jesteśmy organizatorami Festiwalu Tańca, w którym uczestniczy większość ostrołęckich przedszkoli.
Taneczne zdolności rozwijamy na zajęciach rytmiki prowadzonych przez szkołę językową SPEAKer z Łomży.
Umiejętności naszych absolwentów możemy podziwiać na różnorodnych imprezach tanecznych i wokalnych.