Pracownicy administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi:

Marianna Choromańska
Grażyna Nurczyk
Agnieszka Dawidczyk
Danuta Kowalczyk
Urszula Sobotka
Urszula Tyszka
Marian Staszewski
Iwona Żebrowska
Agata Świerszcz
Iwona Lenda
Małgorzata Krawczyk
Grażyna Piątkowska
Barbara Ciepierska
Elżbieta Korzeniecka
Ewa Daszkiewicz
Wanda Brzostek
Wioletta Broniek
Tomasz Grondwald- administrator bezpieczeństwa informacji
Justyna Bałon- główna księgowa
Anna Sender- specjalista ds. księgowości
Bożena Drozdowska- specjalista ds.księgowości