Pracownicy administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi:

Justyna Bałon- główna księgowa
Anna Sender- specjalista ds. księgowości
Anna Szczepanek- specjalista ds.księgowości
Tomasz Grondwald- administrator bezpieczeństwa informacji
Marianna Choromańska
Grażyna Nurczyk
Agnieszka Dawidczyk
Danuta Kowalczyk
Urszula Sobotka
Urszula Tyszka
Zdzisław Szpakowski
Iwona Żebrowska
Agata Świerszcz
Iwona Lenda
Grażyna Piątkowska
Elżbieta Korzeniecka
Ewa Daszkiewicz
Wanda Brzostek
Wioletta Broniek
Marta Białobrzewska