ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

V EDYCJA MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENEK W JĘZYKU ANGIELSKIM “I LOVE ENGLISH”

10 czerwca w Przedszkolu Miejskim  nr 8 “Kraina Radości”, odbył się między przedszkolny konkurs piosenek w języku angielskim “I LOVE ENGLISH”.  Nasze przedszkolaki zaśpiewały piosenkę pt. ,,Hey,  Ladybug’’

Cele konkursu:

  • popularyzowanie nauki języka angielskiego wśród dzieci;
  • aktywizowanie dzieci do nauki języka angielskiego poprzez wiersze i piosenki;
  • rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych dzieci;
  • promowanie młodych talentów.

Przed publicznością i jury zaprezentowało się dziesięć duetów z ostrołęckich przedszkoli min.: PM nr 1 “Kraina Uśmiechu”, PM nr 5 “Leśna Kraina”, PM nr 7 “Tęczowa Kraina”, PM nr 8 “Kraina Radości”, PM nr 9 “Bajkowa Kraina”, PM nr 10, PM nr 13 “Kraina Przygód”, PM nr 15 “Kraina Marzeń”, PM nr 17 “Kraina Misiów”, PM nr 18 “Kraina Zaczarowanej Lokomotywy”.

Mali artyści pięknie zaprezentowali utwory muzyczne w języku angielskim oraz choreografię do nich. Dzieci wykazały się dużą odwagą i wiedzą z zakresu języka angielskiego.  Jury w składzie: Dyrektor PM nr 8 – Barbara Pianka, nauczycielki języka angielskiego – Małgorzata Małkowska, Paulina Suławka oceniły występy na bardzo wysokim poziomie. Każdy duet otrzymał wyróżnienie – dyplom oraz nagrodę rzeczową. Sponsorami konkursu byli: Pan Łukasz Kulig – Prezydent Miasta Ostrołęki i Rada Osiedla Śródmieście.

Dziękujemy naszym wspaniałym  przedszkolakom i życzymy dalszych sukcesów.