ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Oferta

Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci, rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie, traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Organizujemy zajęcia z różnych obszarów edukacji, wykorzystujemy nowoczesne technologie: tablice multimedialne, podłogi interaktywne, monitory interaktywne. Proponujemy różnorodne techniki plastyczne, pozwalamy dzieciom eksperymentować, organizujemy plenery plastyczne. Od najmłodszych lat pokazujemy dzieciom piękno naszego miasta i regionu. W ramach Edukacji Regionalnej dzieci poznają pieśni, tańce regionalne. Spotykają się z poetami, twórcami ludowymi, tancerzami zespołów ludowych. Rozbudzamy zainteresowania taneczne i wokalne naszych wychowanków. Od wielu lat jesteśmy organizatorami Festiwalu Tańca, w którym uczestniczy większość ostrołęckich przedszkoli. Taneczne zdolności rozwijamy na zajęciach  dodatkowych z rytmiki. Umiejętności naszych absolwentów możemy podziwiać na różnorodnych imprezach tanecznych i wokalnych. Bierzemy udział w życiu kulturalnym, oferujemy wspólne wyjścia na ciekawe teatrzyki, koncerty, filmy. Oferujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, dzieci objęte są opieką logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego, uczestniczą w zajęciach społeczno – emocjonalnych. Posiadamy dobrze wyposażoną salę do prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej.