ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom i wymaganiom dzieci, rodziców
i czasów, w których żyjemy, naszą pracę organizujemy tak, aby zapewnić wszechstronny rozwój dzieci, rozwój ich zainteresowań, zdolności. Organizujemy zajęcia z różnych obszarów edukacji oraz aktywnie uczestniczymy w konkursach przedszkolnych, międzyprzedszkolnych, gdzie nasze dzieci zajmują czołowe miejsca, potrafią się godnie zaprezentować.

W trosce o zdrowie
i sukcesy naszych podopiecznych, wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci, potrzebującym pomocy. W tym celu odbywają się w naszej placówce następujące zajęcia dodatkowe:-Terapia logopedyczna.

Muzyka
Muzyka- rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania taneczne i wokalne naszych wychowanków. Zachęcamy ich do czynnego udziału w zabawach, konkursach, pokazach. Corocznie uczestniczymy w międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Przedszkolnej oraz innych proponowanych przez inne placówki. Od trzech lat jesteśmy organizatorami Festiwalu Tańca, w którym uczestniczy większość ostrołęckich przedszkoli.
Taneczne zdolności rozwijamy na zajęciach rytmiki prowadzonych przez szkołę językową SPEAKer z Łomży. Zajęcia te prowadzi pani Kamila Kubeł.
Umiejętności naszych absolwentów możemy podziwiać na różnorodnych imprezach tanecznych i wokalnych.

Język angielski
Język angielski- w roku szkolnym 2016/2017 jest realizowany bezpłatnie we wszystkich grupach wiekowych. Prowadzony jest przez panią Katarzynę Sul.