ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Rekrutacja

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka

 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do        przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę. 01.03.2021 r. -godz. 800

09.03.2021 r. -godz. 1500

04.05.2021 r. – godz. 800

07.05.2021 r. – godz. 1500

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej            i             dokumentów

potwierdzających       spełnianie       przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

10.03.2021 r. -24.03.2021 r. 10.05.2021 r. -21.05.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych       i       kandydatów

niezakwalifikowanych.

30.03.2021 r. – godz. 1500 24.05.2021 r.-godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. do 02.04.2021 r.-godz. 1500 do 26.05.2021 r.-godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 6.04.2021 r.-godz. 1500 28.05.2021 r.-godz. 1500

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

Regulamin rekrutacji

Pismo przewodnie

Zarządzenie nr 29 z dnia 26_01_2021

Uchwała 307_XLII_2017

Uchwała 282_XL_2017