ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Plan dnia

Rozkład dnia dla dzieci 3 – 4 letnich

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę).

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.30 Przygotowanie do śniadania (wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dzieci)

8.30-9.00 Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9.30-11.30 Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw. Słuchanie bajek opowiadań, baśni czytanych przez nauczycielkę.

11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30 Obiad- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Czynności higieniczne.

12.30-12.45 Ćwiczenia relaksacyjne.

12.45-13.45 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu w sali.

13.45-14.15 Zabawy dowolne w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury.

14.15-14.30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

14.30-15.00 Podwieczorek.

15.00-17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

 

Rozkład dnia dla dzieci 5 – 6 letnich

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Ćwiczenia poranne.

8.00-8.30 Przygotowanie do śniadania (wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dzieci)

8.30-9.00 Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.00-11.30 Spacery, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.

11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30 Obiad- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Czynności higieniczne.

12.30-12.45 Ćwiczenia relaksacyjne.

12.45-14.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury.Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.

14.00-14.30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

14.30-15.00 Podwieczorek.

15.00-17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe o szczególnych zainteresowaniach.