ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Regionalizm

Regionalizm – na szczególne podkreślenie zasługuje powstanie
i działalność w naszym przedszkolu Centrum Edukacji Regionalnej „Kurpik”. Już od najmłodszych lat pragniemy pokazywać dzieciom piękno naszego miasta i regionu. Zapraszamy do naszych przedsięwzięć wszystkie ostrołęckie placówki, a także przedszkola   z pobliskich wsi. Zostaliśmy dostrzeżeni i docenieni w kategorii edukacja regionalna, przedszkole otrzymało nagrodę Prezesa Związku Kurpiów
„Kurpika 2006”.

Zainteresowanie regionalizmem rozwijamy poprzez wszelkie wycieczki bądź spacery po naszym regionie. Na uwagę zasługują spacery do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, bądź wycieczki do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle. Dzięki nim nasi mali przedszkolacy stają się ,,małymi poszukiwaczami przygód” w świecie historii. Kontakt z zabytkami bądź wytworami sztuki ludowej jest okazją do dostarczania przeżyć estetycznych oraz służy zaspokajaniu potrzeby poznawania świata.