ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Ogłoszenia

Informacja dla Rodziców

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale pracowników Kuratorium Oświaty 
w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka 
z Niepełnosprawnością.
Adresatami tej wyjątkowo ważnej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci 
z niepełnosprawnością. Jej celem zaś jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej.
Informator w wersji elektronicznej dostępny jest pod LINKIEM