ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Realizujemy program edukacyjny ,,Skąd się Biorą Produkty Ekologiczne”

Dzieci z grupy VIII Kraina Troskliwych Misiów i grupy V Kraina Misia Jogiego przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego pod hasłem     ,, Skąd się Biorą Produkty Ekologiczne”. Jest to Projekt Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Ostrołęce, adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów.                    Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Przedszkolaki w tym celu obejrzały filmik edukacyjny  pod tytułem ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne.” dedykowany dzieciom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Z treści filmiku dzieci dowiedziały się czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, w jaki sposób wybierać produkty ekologiczne – oznakowane odpowiednimi symbolami. Po obejrzeniu filmiku dzieci zostały zachęcone przez nauczycielki do wykonania i degustacji soku z marchwi i  jabłek. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach zwiększających ich wiedzę i świadomość o nawykach higieniczno-zdrowotnych.