ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

SPORT TO ZDROWIE – KONKURENCJE SPORTOWE NA PLACU PRZEDSZKOLNYM.

Dnia 10 i 18. 06.2021r w naszym przedszkolu odbyły się zabawy ruchowe i ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej na świeżym powietrzu. Przedszkolaki rozumieją potrzebę ruchu szczególnie na świeżym powietrzu  dlatego z wielkim  zaangażowaniem  i  ogromną  radością  wszyscy uczestniczyli  w  zorganizowanych konkurencjach sportowych.