ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Wzorowa placówka z Małym Misiem

W roku szkolnym 2020/2021, dzieci z grupy V Kraina Misia Jogi (5-latki), przystąpiły do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

Celem projektu było: rozwijanie i promowanie czytelnictwa, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci, wprowadzenie w świat literatury, propagowanie praw dziecka, rozwijanie kompetencji cyfrowych, rozwój inteligencji emocjonalnej.

Nasza grupa rozpoczęła projekt we wrześniu 2020 roku, a zakończyła w maju 2021 roku, na każdym etapie realizacji dzieciom towarzyszył Mały Miś, który wspierał w przeżywanych emocjach, przygodach i zajęciach.

Projekt składał się z pięciu modułów: „Książki dzieciństwa”, „Mały Miś w świecie emocji”, „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”, „Zmisiowany eko-kalendarz”, „Misiowe laboratorium czterech żywiołów”. Zrealizowaliśmy poszczególne moduły z projektu, nasza grupa brała udział w uroczystościach, zajęciach edukacyjnych, konkursach plastycznych, zajęciach sportowych oraz wyzwaniach. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści: rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi. Na zakończenie projektu nasza grupa otrzymała Certyfikat Wzorowej Placówki dla „Krainy Misiów”, jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków!