ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Zdrowy styl życia- quiz     

5.05.2021  w naszym przedszkolu przeprowadzony został quiz pod hasłem Zdrowy styl życia. Głównym celem było kształtowanie u dzieci postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. Nabywanie prozdrowotnych  nawyków oraz integracja społeczności przedszkolnej. Przedszkolaki wykazały się wiedzą o właściwym odżywianiu- spożywaniu potraw niezbędnych dla zdrowia . Wiedzą o konieczności dbania o własne zdrowie poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów higienicznych, rozumieją potrzebę aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia. Dzieci aktywnie uczestniczyły w konkursie i zabawach ruchowych zaproponowanych przez nauczycielki. Na zakończenie grupy biorące udział w quizie otrzymały nagrody ,dyplomy oraz malowanki przypominające o zasadach zdrowego stylu życia.