Opłaty

Opłaty

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat i należności za wyżywienie i godziny w przedszkolu ( do 15 dnia każdego miesiąca).

 Opłaty można dokonywać na podane niżej konto:

Bank PKO Bank Polski O/ w Ostrołęce

Nr 03 1020 3802 0000 1102 0208 1735

Przedszkole Miejskie Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce.